BEAUTYRESIDENCE

home-slide-05


Elame ainult selleks, et avastada ilu.
Khalil Gibran (1883–1931)